Tips og tricks til at optimere dine websteder til søgemaskiner

Hvorfor e-mailmarkedsforing?

Internettet som helhed var en bevagende kraft i verden, da det kom ind og udfordrede geografiske granser og gjorde besvarligt lange opgaver til enkle og nasten automatiserede handlinger. En af disse anvendelser er elektronisk post eller e-mail, som gor det muligt for folk, som regel via en gratis tjenesteudbyder, at bruge denne facilitet til korrespondance.

E-mail-marketing defineres mere eller mindre som brugen af e-mail til at sende nyhedsbreve, tilbud om fremtidige produkter og tjenester samt andet indhold, der vedrorer maksimering af den nuvarende tjeneste eller det nuvarende produkt, som kunden nyder godt af, normalt til en eksisterende kunde i en virksomhed. Som sadan er det blot en ny form for korrespondance (e-mailen), der anvendes i forhold til de mere traditionelle mader at markedsfore og oge kundevardien pa – enten via telefon eller direkte postforsendelser.

Mange mennesker betragter e-mailmarkedsforing som noget, der meget vel kan komme til at virke som spamming. Det betyder, at virksomhederne skal gore en storre indsats for at sikre, at deres e-mail er klar og tydelig allerede ved modtagelsen og i endnu hojere grad i indholdet. Der lagges ogsa storre vagt pa brugen af gyldige e-mail-adresser og pa at vurdere, om der er et eksisterende forretningsmassigt forhold til modtagerne af e-mailen. De personer, som virksomheden allerede har haft forretningsforbindelser med, er enten stadig i et produktivt forhold til virksomheden, eller de kan vare inden for virksomhedens malgruppe().

I betragtning af at der er sa mange problemer, der blot er forbundet med at forsoge at undga den negative opfattelse af e-mailmarkedsforing, hvilke fordele er der sa at hente, der kan retfardiggore, at e-mailmarkedsforing er et brugbart markedsforingsredskab?

Den forste og mest attraktive egenskab ved e-mailmarkedsforing er, at den er billig. E-mail marketing giver virksomheder mulighed for at gennemfore en markedsforingskampagne uden de traditionelle omkostninger til trykning og distribution samt de marginale udgifter til opfolgning. Nar der er tale om store mangder post, er der desuden kun meget fa ekstraomkostninger for en virksomhed, der benytter en e-mail-udbyder i sin markedsforingsstrategi for at oge antallet af kunder, som markedsforingskampagnen er rettet mod, i forhold til at trykke et helt nyt brev eller nyhedsbrev, som skal sendes til flere kunder.

Den anden og maske mest bemarkede faktor for virksomheder, der onsker at udnytte e-mailmarkedsforingens styrke, er forbrugernes adfard. Selv om mange havder, at folk ikke bruger sa meget tid pa at sende e-mails, har statistikker vist, at folk pa tvars af aldersgrupper bruger langt storstedelen af deres tid online pa enten at lase eller sende e-mails eller administrere de e-mails, de allerede har modtaget.

Da e-mailing er en af de storste aktiviteter, der udgor en almindelig persons tid pa internettet, er e-mailmarketing et direkte svar pa det iboende potentiale i et uudnyttet marked. Hvis folk konstant bruger e-mails og bruger betydeligt mere tid pa at sende e-mails, har man nodvendigvis et sandsynligt marked for et produkt eller en tjenesteydelse.

Ved siden af den billige implementering, der sker i e-mail marketing, eksisterer der ogsa en mindre besvarlig udvikling af indholdet af et marketing pitch sendt via e-mail(En savoir plus sur e søgemaskineoptimering wordpress).

https://www.youtube.com/watch?v=stHBZGm_hMo&t=8s
E-mail-markedsforing giver en virksomhed mulighed for at fa en test af sit malmarked for at male lydhorheden til nasten ikke-eksisterende omkostninger og foretage sma andringer uden at padrage sig store udgifter(https://www.searchenginejournal.com/seo-101/).

Posts from the same category:

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *